Koncepció

1/2

A Talentis Group-ot az első közép-kelet európai Szilíciumvölgy létrehozásának szándéka hívta életre. Ha a régió - köztük Magyarország - szellemi potenciálját tekintjük, az eddig elért tudományos sikerek alapján nyilvánvaló, hogy a kontinens ezen részén hatványozottan szükség van olyan modern, komplex tudásközpontokra, ahol a tehetségeket a korszerű képzésen, oktatáson túl lehetőségként, "tőkeként" kezelik, és amely a legnagyobb hozzáadott értéket képviseli nemcsak egy-egy gazdasági társaság, de az egész ország fejlődése szempontjából is.

 

A Talentis Group tehát egy egyedi, közép-kelet-európai viszonylatban jelenleg nem létező, ám a világ több részén már sikeres programot szeretne megvalósítani egy regionális tudáspark megteremtésével: a szellemi vagyon magyarországi hasznosítását és a tudástőke gazdasági kiaknázását. A Zsámbéki-medencében megvalósuló Talentis Program eredményeként olyan tudásközpont épül fel, amely képes felvenni a versenyt a régió nagy szellemi központjaival, és a legmagasabb színvonalon segíti azoknak a cégeknek a munkáját, melyek jövőjüket a világszínvonalú kutatási eredmények, a magasan kvalifikált munkaerő és a gyors tudástranszfer alkalmazására építik fel.

2/2

A szellemi tőke hatékony gazdasági hasznosítását célozza a Zsámbéki-medencében megvalósuló Talentis Program tudásalapú térségfejlesztési koncepció, innovációs klaszter, mely a modern gazdaság kihívásainak megfelelően alapvetően a humán erőforrásokra és a csúcstechnológia alkalmazására épül. Közép-Európában elsőként csatlakozik a világgazdasági trendekhez: a szellemi potenciálban rejlő lehetőségek felismerése és kiaknázása lehetővé teszi az ország és a régió gazdasági eredményeinek megsokszorozását. A Talentis Program 3+1 pilléren nyugvó modellje biztosítja, hogy az oktatás, a kutatás-fejlesztés, a technológiai megoldások és az ezekhez kapcsolódó környezet- és térségfejlesztés egy földrajzi helyre történő koncentrációja - egymás hatását megsokszorozva - óriási léptékű fejlődést produkáljon a Zsámbéki régióban.