Talentis értékek

1/3

• Innováció

A Talentis fejlesztések során olyan tudásközpont jön létre, amely magas színvonalon segíti azoknak a cégeknek a régióba való betelepülését és munkáját, melyek jövőjüket az innovatív ötletekre, világszínvonalú kutatási eredményekre és azok üzleti célú felhasználására, a magasan kvalifikált munkaerőre és a gyors tudástranszfer alkalmazására építik.
A térségben megvalósuló ingatlanfejlesztések során továbbá különleges figyelmet kapnak az innovatív építészeti és műszaki megoldások.

• Fenntarthatóság

A Talentis fejlesztések során a fenntarthatóság nem csupán egy kötelező ingatlanfejlesztői címke, hanem tudatosan vállalt és alkalmazott szempont mind az energia-hatékony megoldások alkalmazásában, mind pedig egy élhető és emberi léptékű, komplex lakó-munka- és szabadidős élettér kialakításában.

2/3

• Környezettudatosság


A magas minőségű oktatási és kutatás-fejlesztési, üzleti, lakó-, szabadidős, valamint térség- és környezetfejlesztési projektek megvalósítása során szem előtt tartjuk a környezet védelmét, hiszen az ember által kialakított mesterséges tér és a természetes környezet kölcsönhatása meghatározza az élet minőségét. A Talentis Program hozzájárul a környezettudatos életmód kialakításához: a fejlesztői csapat nagy figyelmet fordít a környezet- és energiatudatos megoldások alkalmazására (napkollektorok és zöldtetők, épületek fűtéséről és hűtéséről gondoskodó talajban elhelyezett földszondák), a talaj-, levegő és vízkészlet fokozott megóvására, valamint a nagyarányú zöld felületek kialakítására.

3/3

• Közösségtudatosság

A Talentis térségfejlesztési program egyedülálló módon egy egész kistérség fejlesztését, tudástérséggé formálását tűzte ki célul, melyben partnerként vesz részt a Talentis programnak otthont adó Zsámbéki-medence 14 települése.

A Talentis régió központjában, Herceghalomban a program részeként különös figyelmet fordítunk a közösségi színterek fejlesztésekre, a minőségi középületek és hangulatos közösségi terek kialakítására. A Vitalis Lakópark kidolgozása során is elsődleges szempont volt a lakóépületek önálló identitással rendelkező, közösséget formáló egységekre bontása.